Ochrana osobných údajov

GDPR

1. Prevádzkovateľom tohto webu je:

 • PS STAV Slovakia, s. r. o.,
 • IČO: 54070023,
 • Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava,
 • +421 907 977 505

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté zákazníkmi.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

 • V rámci služby Google Analytics patriacej spoločnosti Google a používanej prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield a zverejnila svoje Zásady ochrany osobných údajov.

2. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a v tomto domumente uvedených spracovateľov.

3. Ako tento web používa cookies?

Všetko o cookies na tomto webe + nastavenia cookies nájdete na našej stránke: COOKIES.

Platné od 20.3.2022.

Upratujeme a čistíme v mestách a okresoch:

Bratislava

Banská Bystrica

Dolný Kubín

Liptovský Hrádok

Liptovský Mikuláš

Martin

Poprad

Prievidza

Ružomberok

Spišská Nová Ves

Svit

Máte záujem?

Kontaktujte nás